Produkter

flaskor

Beställa produkter

Vill du köpa Young Living Essentiel Oils underbara oljor som vi använder i våra behandlingar och i vardagen?  Kontakta oss om du vill beställa produkter.
Här kan du bli medlem och själv beställa oljor eller andra produkter direkt från Young Living, klicka på  Beställ Vi hjälper dig gärna!

Eteriska oljor från Young Living Essential Oils

Eteriska oljor är inte något nytt. De har använts under historiens gång i många kulturer för sina fördelaktiga egenskaper. Egyptierna, grekerna, romarna och kineserna har använt dem i århundraden för hälsovård, skönhetsvård, doft och andliga övningar. Det finns dessutom många hänvisningar till eteriska oljor i historiska texter, vilket visar hur värdefulla de ansetts vara.

Så vad är en eterisk olja?

Eteriska oljor är aromatiska vätskor som finns i halvbuskar, blommor, träd, rötter, buskar, hartser och frön. En del kallar eteriska oljor för ”naturens levande energi” eftersom de innehåller unika beståndsdelar som har en mängd fördelar. De flesta eteriska oljor extraheras ur växter med ångdestillering och de är mycket koncentrerade vilket gör dem mycket mer verksamma än torkade växter.

Eteriska oljor är flyktiga, vilket innebär att oljans doft snabbt stiger i luften.De har dessutom en mängd användningsområden. En del använder eteriska oljor för att friska upp luften, vårda huden eller för de underbara dofterna.

Young Livings kvalitetsåtagande börjar med fröna. De väljer ut frön baserat på deras förmåga att bli växter med höga halter av bioaktiva beståndsdelar. De odlar sedan fröna med ansvarsfulla och hållbara odlings- och skördemetoder. Sedan destilleras de med en skonsam, egenutvecklad ångextraheringsteknik som bevarar de värdefulla beståndsdelarna i de eteriska oljorna.

För att säkerställa jämn och kontrollerbar kvalitet, testas oljorna i Young Livings laboratorier samt på andra anläggningar. Till sist tappas de eteriska oljorna på flaskor och märks med den senaste utrustningen.

För att Young Living ska kunna styra varje steg i Från frö till förseglingsprocessen äger de ett antal gårdar och samarbetar med många andra gårdar i världen.

Ober distr